Wasiat – Panduan Lengkap untuk Persediaan dan Pelaksanaan

Memahami Pentingnya Wasiat | Wasiat seringkali bukan topik yang kita cakapkan setiap hari, tetapi ia adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Wasiat adalah dokumen undang-undang yang merancang bagaimana harta dan aset seseorang akan diagihkan selepas kematian mereka. Entri ini akan membimbing korang untuk memahami proses persediaan dan pelaksanaan wasiat dengan lebih terperinci.’

Sambil aku mencari info aku compile kan disini untuk rujukan aku sendiri dan untuk pembaca blog aku. Aku memang kena mula sekarang sebab huhu …. dah tak berapa mudalah katakan. Ini antara usaha aku untuk hidup tenang sebelum dan selepas bersara, aku ada 5 tahun lagi.

Apa Itu Wasiat?

Wasiat dalam islam adalah dokumen yang merancang pengagihan harta dan aset anda selepas kematian. Ini merangkumi rumah, harta benda, wang tunai, dan segala aset yang dimiliki. Wasiat memberikan kita kawalan ke atas harta anda selepas pemergiaan kita kelak selain melindungi hak orang yang tersayang.

Mengapa Perlunya Wasiat?

Wasiat adalah cara untuk memastikan harta dan aset anda diagihkan mengikut kehendak anda selepas kematian. Tanpa wasiat, proses ini mungkin menjadi rumit dan boleh menimbulkan konflik dalam keluarga.

Perbezaan Antara Wasiat dan Hibah

Selain daripada wasiat, terdapat satu lagi konsep penting yang perlu anda fahami, iaitu hibah. Apakah perbezaan di antara wasiat dan hibah? .

Definisi Wasiat dan Hibah

 • Wasiat: Wasiat ialah dokumen undang-undang yang merancang pengagihan harta dan aset seseorang selepas kematian mereka. Ia merupakan perancangan untuk pelaksanaan selepas kematian.
 • Hibah: Sebaliknya, hibah adalah perbuatan memberikan harta atau aset kepada penerima tanpa perlu menunggu kematian pemberi hibah. Ia adalah pemindahan segera hakmilik.

Masa Pelaksanaan

 • Wasiat: Wasiat hanya berkuat kuasa selepas kematian pemberi wasiat. Ini bermaksud harta dan aset tidak diagihkan sehingga individu itu meninggal dunia.
 • Hibah: Hibah adalah pemindahan hakmilik yang berlaku secara segera. Pemberi hibah memberikan harta kepada penerima semasa hidup mereka.

Kebolehan Pembatalan

 • Wasiat: Wasiat boleh dibatalkan atau diubah selama pemberi wasiat masih hidup dan berfikir jelas. Ia memberikan fleksibiliti kepada pemberi wasiat untuk membuat perubahan jika keperluan berubah.
 • Hibah: Biasanya, hibah tidak boleh dibatalkan oleh pemberi hibah tanpa persetujuan penerima. Ia adalah perjanjian yang mengikat secara kuat.

Matlamat Utama

 • Wasiat: Matlamat utama wasiat adalah merancang dan memastikan bahawa harta dan aset diagihkan mengikut kehendak pemberi wasiat selepas kematian mereka.
 • Hibah: Hibah seringkali digunakan untuk memberikan harta kepada orang yang dihargai semasa hidup pemberi hibah atau untuk tujuan tertentu seperti tujuan kebajikan.

Pengaruh Terhadap Harta dan Cukai

 • Wasiat: Wasiat mungkin melibatkan proses probate yang melibatkan pengesahan mahkamah. Ia juga boleh dikenakan cukai warisan tertentu.
 • Hibah: Hibah jarang melibatkan probate dan tidak kena cukai warisan dalam kebanyakan kes. Ia adalah lebih pantas dan ringkas.
wasiat

Mitos dan Fakta tentang Wasiat

Apa yang Dimaksudkan dengan Mitos tentang Wasiat?

 • Mitos adalah anggapan atau kepercayaan yang salah atau tidak tepat yang sering berkaitan dengan wasiat. Ini boleh termasuk pandangan-pandangan yang tidak benar atau fahaman yang biasa di kalangan masyarakat tentang wasiat.

Mengapa Mitos tentang Wasiat Perlu Dihujahkan?

 • Adalah penting untuk membongkar mitos tentang wasiat kerana anggapan yang salah ini boleh mengelirukan dan menyebabkan orang membuat keputusan yang tidak tepat mengenai perancangan harta mereka. Ini boleh membawa kepada kekeliruan dalam proses wasiat.

4 Contoh Mitos tentang Wasiat dan Fakta Sebenar:

 1. Mitos: “Hanya Orang Kaya Perlu Membuat Wasiat.”
  • Fakta Sebenar: Wasiat adalah penting untuk semua individu, tidak kira tahap kekayaan. Ia membantu memastikan harta dan aset diagihkan mengikut kehendak anda.
 2. Mitos: “Wasiat Hanya Berkaitan dengan Harta.”
  • Fakta Sebenar: Wasiat tidak hanya berkaitan dengan harta. Ia juga boleh merangkumi keputusan mengenai penjagaan anak, penentuan eksekutor, dan banyak lagi.
 3. Mitos: “Saya Terlalu Muda Untuk Membuat Wasiat.”
  • Fakta Sebenar: Wasiat boleh dibuat oleh individu pada usia mana pun apabila mereka sudah dewasa dan berfikir jelas. Ia adalah langkah bijak untuk melindungi harta anda.
 4. Mitos: “Sekiranya Saya Membuat Wasiat, Saya Akan Mati Lebih Awal.”
  • Fakta Sebenar: Membuat wasiat tidak mempengaruhi jangka hayat seseorang. Ia adalah langkah perancangan yang bijak untuk masa depan.

6 Langkah-langkah Perancangan Wasiat

Apa yang perlu anda lakukan untuk merancang wasiat yang kukuh dan selamat? aku bagi gambaran dan langkah-langkah sahaja untuk korang dapat brief picture. Aku akan terangkan secara terperinci untuk kesemua langkah-langkah ini.

 1. Langkah 1: Menentukan Aktiva dan Harta
  • Langkah pertama adalah menentukan semua aset dan harta yang anda miliki. Bagaimana anda menilai nilai aset anda? Apa yang perlu anda ambil kira dalam proses ini?
 2. Langkah 2: Memilih Penerima dan Pemberi Waris
  • Langkah seterusnya adalah memilih siapa yang akan menerima harta anda dan siapa yang akan menjadi pemberi waris. Adakah semua orang boleh menjadi penerima waris? Kami akan membincangkan kriteria dalam pemilihan penerima waris.
 3. Langkah 3: Penamaan Eksekutor/ Wasi
  • Apakah peranan seorang eksekutor dalam wasiat? Mengapa penting untuk menamakan seseorang sebagai eksekutor? Kami akan menjelaskan peranan eksekutor dalam melaksanakan wasiat. Antara boleh dapatkan wasi dari syarikat As salihin.
 4. Langkah 4: Menentukan Bahagian Harta
  • Bagaimana anda akan mengagihkan harta anda di antara penerima waris? Apa cara yang adil untuk mengagihkannya? Kami akan membincangkan pelbagai cara mengagihkan harta yang adil.
 5. Langkah 5: Menyusun Dokumen Wasiat
  • Dalam langkah ini, kami akan membincangkan apa yang perlu dimasukkan dalam dokumen wasiat anda. Apakah maklumat yang penting untuk disertakan? Bagaimana anda boleh menulis wasiat yang jelas dan sah?
 6. Langkah 6: Sahkan Wasiat
  • Akhirnya, bagaimana anda boleh memastikan wasiat anda adalah sah dan mengikut undang-undang? Kami akan menjelaskan proses pengesahan wasiat.

wasiat

Pelaksanaan Wasiat

Setelah wasiat anda disiapkan, langkah seterusnya adalah pelaksanaan wasiat. Apa yang perlu anda ketahui tentang proses ini?

 1. Proses Pemilihan Eksekutor/ Wasi
  • Bagaimana anda boleh memilih seorang eksekutor yang sesuai? Apa tanggungjawab seorang eksekutor dalam pelaksanaan wasiat?
 2. Pengagihan Harta Mengikut Wasiat
  • Bagaimana proses pengagihan harta berlaku mengikut wasiat? Apakah langkah-langkah yang perlu diambil?
 3. Tugas Eksekutor dalam Pelaksanaan Wasiat
  • Ekskutor memainkan peranan penting dalam pelaksanaan wasiat. Apa tugas utama mereka? Bagaimana mereka membantu menguruskan harta waris?
 4. Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat
  • Dalam bahagian ini, kami akan membincangkan bagaimana mengatasi konflik yang mungkin timbul semasa pelaksanaan wasiat. Bagaimana anda boleh mengelakkan perselisihan dalam keluarga?

Tindakan Lanjut

Selepas wasiat anda dilaksanakan, masih terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira.

 1. Penyemakan Berkala Wasiat
  • Mengapa penting untuk menyemak semula wasiat anda dari masa ke semasa? Kami akan menjelaskan kepentingan penyemakan berkala wasiat.
 2. Perubahan dalam Wasiat
  • Adakah anda boleh membuat perubahan dalam wasiat anda selepas ia disiapkan? Bagaimana cara untuk mengemas kini wasiat jika terdapat perubahan dalam hidup anda?
 3. Menyimpan Dokumen Wasiat
  • Di mana anda perlu menyimpan dokumen wasiat anda supaya ia selamat daripada kerosakan atau kehilangan? Kami akan memberi cadangan tempat yang selamat untuk penyimpanan dokumen wasiat anda.
 4. Keperluan Pindah Milik Harta
  • Apa yang perlu anda ketahui tentang proses pindah milik harta mengikut wasiat? Bagaimana pengesahan dan pindah milik berfungsi?

Fahami wasiat & HIbah juga

Makin aku godek, makin aku rasa banyaknya nak kena buat. Banyak dah baca, aku catit dan tulis dalam blog aku ni.

Ni antara research and finding berkenaan kesemua ini.

 1. Wasiat dan Panduan Lengkap
 2. 9 langkah yang perit urus harta tanpa wasiat
 3. Pentingnya wasiat dalam kehidupan orang islam
 4. Mais unjurkan Bulan kesedaran Faraid dan pengurusan harta

Add Comment

error: Content is protected !!