Mengapa Kos Pecah Geran Tanah boleh sampai RM10k?

Peningkan kalau nak urus hal Pecah Geran Tanah in, tambah-tambah kalau kita pikir kos tukar geran tanah bukan kaleng-kaleng katanya. Cara baca geran tanah pun tak sema orang tahu. Aku terjumpa perkongsian aspek teknikal dan pengurusan yang dilakukan oleh jurukur yang terlibat dalam proses pecahan geran.

Basically, saiz pecahan geran bergantung kepada keliling lot anda. Semakin besar keliling dan banyak lot yang dibahagi, semakin tinggi juga bayarannya.

geran tanah

Kos tukar geran tanah

Ini paling simple nak terangkan pada korang. Sebagai contoh asas bagi perhitungan kos:

500 meter x RM 2.00 = RM 1000.00

RM 1000 adalah bayaran asas, tanpa memasukkan kos-kos lain. Kita boleh bernegosiasi dengan jurukur untuk mengurangkan bayaran asas tersebut. Sisa daripada RM 9k adalah untuk kos-kos teknikal lain dan proses pengeluaran geran di pejabat tanah.

Antara proses yang dijalankan oleh jurukur:

 1. Jurukur akan membuat carian pelan akui di JUPEM sebelum memulakan kerja di tapak.
 2. Proses dan pengeluaran pelan pra perhitungan berdasarkan jumlah lot yang akan dibahagi yang disiapkan oleh drafter atau jurukur sendiri.
 3. Sebut harga diberikan kepada pemohon.
 4. Jika setuju, proses pecahan tanah akan dimasukkan di bawah Seksyen 148 permohonan pecahan ke pejabat tanah, dengan keperluan ulasan teknikal majlis daerah.
 5. Setelah proses pecahan tanah mendapat kelulusan DO dari pejabat tanah, bayaran perlu dibuat oleh pemohon kepada jurukur.
 6. Jurukur perlu mendapatkan sijil ukur akuan title survey fee di LJT dan menghantarnya semula ke pejabat tanah bersama Pelan SPTB dan beberapa dokumen lain untuk proses pengeluaran geran.
 7. Pada masa yang sama, proses pengukuran di tapak bermula, melibatkan penentuan semula kedudukan lot, semakan keliling lot, ketepatan luas lot, penanaman batu sempadan, serta semakan semula penanaman batu sempadan.
 8. Semakan dan pengesahan oleh JUPEM untuk pengeluaran pelan akui lot.
 9. Jabatan pendaftaran pejabat tanah akan mengeluarkan notis 5F untuk pengambilan geran tanah yang telah siap.

Perkongsian ini dari Perunding Lagenda Armada Sdn Bhd Panduan lengkap untuk membeli rumah pertama, subsale, lelong Mantan Pengurus Projek Jurukur 2014-2020 Mohd Saddam Sawandi

Selain daripada langkah-langkah yang telah disebutkan sebelum ini, mungkin aku boleh jelasan dari segi agensi atau badan-badan tertentu yang terlibat. Aku rasa cari ini pun agak jelas

 1. Pelaksanaan Survei Lapangan:
  • Jurukur perlu melibatkan proses pengukuran di tapak untuk menentukan semula kedudukan lot, membuat semakan keliling lot, memastikan ketepatan luas lot, dan melibatkan penanaman batu sempadan. Proses ini adalah penting dalam memastikan kesahihan dan ketelusan pecahan geran.
 2. Penyediaan Pelan SPTB:
  • Jurukur juga perlu menyediakan Pelan SPTB (Surat Pemindahan Tanah Bersyarat) bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengeluaran geran. Pelan ini membawa maklumat terperinci berkaitan pecahan tanah dan adalah penting dalam proses pengesahan oleh pejabat tanah.
 3. Pengesahan Oleh JUPEM:
  • Sebelum pengeluaran pelan akui lot, Jurukur perlu mengemukakan pelan tersebut kepada JUPEM (Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia) untuk semakan dan pengesahan. Langkah ini memastikan bahawa pecahan tanah mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan.
 4. Notis 5F untuk Pengambilan Geran:
  • Selepas proses pecahan tanah selesai, Jabatan Pendaftaran Pejabat Tanah akan mengeluarkan notis 5F kepada pemilik tanah. Notis ini bertujuan memberi maklum balas bahawa geran tanah yang telah siap boleh diambil dari pejabat tanah.
 5. Pembayaran Kos Teknikal Lain:
  • Baki daripada kos RM 9k, yang dicadangkan untuk kos teknikal lain dan proses pengeluaran geran, perlu dibayar untuk menampung kos-kos yang berkaitan dengan sijil ukur akuan title survey fee di LJT dan lain-lain.

Amat penting untuk memastikan semua keperluan ini dipenuhi dengan teliti demi menjaga integriti proses pecahan geran tanah ini, tetapi amat memeritkan lagi kalau geran tanah hilang.

pajakan

Jenis Geran Tanah

1. Individual title (Geran Rumah Individu)

Ia adalah geran jenis rumah landed seperti banglo, doublestorey, teres setingkat dan seumpama dengannya. Geran ini atas nama pemilik rumah persendirian.

2. Master title (Geran Induk) 

Geran ini adalahgeran kategori rumah yang masih baru tempoh VP dan bertingkat seperti apartment/condo iaitu pemajunya masih belum tukar status kepada geran strata. Geran ini masih nama pemaju.

3. Strata Title (Geran Rumah Strata)

Geran ini adalah untuk bangunan bertingkat seperti apartment/condo dimana pemaju telah menukar status geran kepada strata. Geran Strata akan memaparkan nama pemilik itu.

Tukar Geran Tanah selepas kematian?

Ia boleh jadi mudah dan tak mudah, ia semuanya bergantung kepada nilai hartanah samada melebihi nilai RM2juta.

1. Nilai Harta Kurang daripada RM2 Juta

Untuk kategori Harta Tak Alih (seperti rumah atau tanah) yang kurang atau tidak melebihi RM2 juta, segala urusan berkaitan bagi mendapatkan hak mentadbir harta boleh dilakukan di Pejabat Tanah (Bahagian Pusaka Kecil) 

2. Nilai Harta Melebihi RM2 Juta

Namun sekiranya nilai keseluruhan hartanah yang dimiliki bernilai melebihi RM2 juta, sebarang urusan pentadbiran atau penjualan harta berkenaan perlu dilakukan di Mahkamah Tinggi. Wakil yg dilantik perlu memfailkan permohonan Perintah Pusaka dan Pentadbir Harta di Mahkamah Tinggi.

Untuk menukar nama dalam geran tanah selepas kematian seseorang, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil:

Proses tukar nama dalam geran tanah.

 1. Memperoleh Surat Wasiat atau Waris:
  • Jika ada surat wasiat, perlu mendapatkan salinan surat wasiat yang menyatakan pewarisan harta pusaka termasuk tanah. Jika tidak ada surat wasiat, maka proses pewarisan akan mengikut undang-undang waris Islam atau undang-undang sivil.
 2. Memohon Sijil Kematian:
  • Mendapatkan salinan sijil kematian individu yang memiliki tanah. Sijil ini akan diperlukan sebagai bukti kematian pemilik tanah.
 3. Mengemukakan Permohonan Kepada Pejabat Tanah:
  • Membuat permohonan rasmi untuk menukar nama dalam geran tanah di pejabat tanah tempat tanah tersebut berada. Permohonan ini biasanya perlu disertakan dengan dokumen-dokumen seperti sijil kematian, surat wasiat, atau dokumen-dokumen pewarisan lain yang relevan.
 4. Pembayaran Cukai Harta Pusaka:
  • Membayar cukai hartap pusaka yang dikenakan untuk memproses pewarisan tanah. Jumlah cukai bergantung kepada nilai harta pusaka yang diwarisi.
 5. Pengesahan Pewarisan:
  • Proses pengesahan pewarisan oleh pejabat tanah perlu dilalui. Ini melibatkan penyemakan dokumen-dokumen yang dikemukakan dan memastikan bahawa pewarisan diiktiraf mengikut undang-undang.
 6. Penukaran Nama dalam Geran Tanah:
  • Setelah pengesahan pewarisan, pejabat tanah akan mengeluarkan geran tanah baru dengan nama baru pemilik yang sah. Geran tanah yang lama akan ditarik balik dan gantinya dengan yang baru.
 7. Pendaftaran Semula Hakmilik Tanah:
  • Pemilik baru perlu mendaftarkan semula hakmilik tanah di bawah namanya dan memastikan semua prosedur pendaftaran selesai dengan lancar.

Proses ini memerlukan kesabaran dan ketelitian untuk memastikan semua dokumen dan langkah-langkah diambil dengan betul agar peralihan nama dalam geran tanah berlaku secara sah.

Namun, mungkin jikalau proses wasiat dan hibah telah dilakukan sebelum kita meninggal dunia.

2 Comments

 1. sueizza February 4, 2024
  • azni February 5, 2024

Add Comment

error: Content is protected !!